Sprijin unic și personalizat pentru a face față cu succes schimbărilor din noua Lege a Asistenței Sociale,
în special pentru obținerea noilor standarde de licențiere, îndeplinite în procent de 100%. Mai multe detalii >>>

Cabinet Asociat CNASR

Asistență Socială

Elena BRÂNZEA

Cu o experiență de peste 7 ani în spate, acoperim în regim fizic, la distanță sau hibrid toate tipurile de solicitări și sprijin, fiind deopotrivă deplin dedicați, atât furnizorilor/partenerilor de servicii sociale, cât și persoanelor fizice – beneficiari și aparținători ai acestora.

Consultanță pentru furnizorii de servicii și prestații sociale

Sprijin direct acordat persoanelor fizice în nevoie

Servicii de asistență socială

la standarde europene

În condițiile actualei reforme radicale și nevoii de îmbunătățire a sistemului de furnizare a serviciilor publice conform bunelor practici UE, oferim întrega gamă necesară tuturor persoanelor juridice potențial interesate.

Furnizorii specializați în diverse tipuri de servicii:

 • organizații neguvernamentale non-profit;
 • întreprinderi sociale;
 • autorități publice locale / județene (în parteneriat);
 • federații sau organizații filantropice ale cultelor religioase;
 • organizații sau programe internaționale ale finanțatorilor;
 • alte entități partenere din economia socială.

Persoanele și asociațiile doritoare de consiliere:

– beneficiari direcți;
– aparținători.

Exemplificări de unități de furnizare a serviciilor sociale

 • Centre de furnizare integrată a serviciilor medical-sociale; 
 • Centre de zi pentru copii cu dizabilități; 
 • Centre destinate persoanelor fără adăpost;
 • Ansambluri sau cartiere sociale de tip familial; 
 • Locuințe / ansambluri sociale protejate; 
 • Cămine pentru persoane vârstnice; 
 • Centre de oferire a serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor de vârsta a treia;
 • Cantine sociale; 
 • Centre de îngrijire și asistență a adulților;
 • Cluburi ale seniorilor;
 • Centre polivalente de tip wellness (retreat, spa resort, etc), accesibile pe termen scurt, mediu sau lung.

Tipuri de servicii și activități 

Coordonatorul furnizării serviciilor este Asistent Social Principal Elena BRÂNZEA, licențiată în Asistență Socială – Universitatea București, membră a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România. A colaborat nu numai cu centre de profil din capitală și din țară, ci și în cadrul unor echipe de proiecte cu finanțare UE ale Ministerului Muncii, Ministerului Sănătății și Ministerului Familiei.

Consultanță

Luarea hotărârii asupra tipurilor de servicii și activități oferite este adoptată prin consultare directă și pe baza nevoilor personalizate , adaptate contextului și nevoilor specifice ale fiecărui furnizor actual sau potențial. Practic, se stabilește de comun acord un Plan de Lucru care include toate componentele de consiliere sau consultanță, în funcție de complexitatea și prioritățile vizate:

 

 • Actualizarea informațiilor asupra cadrului legislativ și administrativ curent și a schimbărilor în coordonarea furnizării serviciilor sociale;
 • Exercitarea suportului metodologic, monitorizării și evaluării serviciilor comunitare integrate medical-sociale;
 • Licențierea provizorie / definitivă pentru furnizorii de servicii sociale; 
 • Acreditarea periodică necesară fiecărui centru în coordonarea furnizorului respectiv;
 • Obținerea claselor de calitate; 
 • Asigurarea conformității și calității managementului referitor la implementarea măsurilor solicitate de diversele autorități de resort;
 • Formularea cererilor pentru obținerea subvențiilor sau granturilor pentru beneficiari aflați în dificultatea acoperirii cheltuielilor lunare;
 • Alte documente-cheie consecutive, impuse de buna funcționare legală a centrelor, în special potrivit schimbărilor  de orientare totală spre non-profit a procedurilor și  activităților, conform standardelor în vigoare. 

Consiliere și orientare specializată

Între aceste servicii, putem exemplifica:

 • Identificarea nevoilor și specificului cazurilor care necesită intervenția altor instituții sau parteneri implicați îndeosebi în componenta de îngrijiri medicale, psihoterapie, obținerea de certificate și atestări conexe;
 • Actualizarea ori de cîte ori este necesar a atestării gradului de handicap și facilitarea, după caz, a obținerii accesului la o persoană însoțitoare sau alte instrumente de sprijin, cu precădere vizând persoanele cu diverse tipuri de dizabilități fizice sau mentale;
 • Obținerea prealabilă, în locul solicitanților cu nevoi speciale, a documentelor necesare întocmirii dosarului complet și asistență integrală până la finalizarea deplină a procedurilor impuse de lege;
 • Intermedierea legăturii cu centrele de caritate/ filantropice private sau publice.

În plus, pe de altă parte, Cabinetul împreună cu entitățile partenere poate oferi de asemenea consultanță și sprijin privind:

 • stabilirea și menținerea relațiilor și parteneriatelor cu donatorii permanenți sau punctuali ai activităților desfășurate;
 • facilitarea legăturii cu agenții de consultanță în vederea obținerii de finanțări europene;
 • oferirea de consiliere specializată, la cerere, pentru diversele de beneficiari: consiliere psihologică și spirituală; inițierea și coordonarea activităților recreative și privind petrecerea timpului liber și a momentelor festive; activități de suport adaptate nevoilor terapeutice de refacere fizică (kinetoterapie) și psihologică, anti-aging, etc.    

Serviciile propuse de noi sunt la cel mai bun raport costuri-calitate-timp și negociabile cu fiecare organizație/solicitant în parte.
Întâlnirea ce urmează a fi stabilită este destinată punerii de acord asupra acestor componente și nu presupune costuri din partea solicitanților.

Noi înțelegem provocările unice cu care se confruntă persoanele în vârstă și familiile lor, de aceea oferim servicii excepționale,  adaptate nevoilor individuale ale fiecăruia.

Copyright © 2024