Centrul de Consiliere și Sprijin în favoarea optimizării serviciilor integrate social-medicale

”Maria de Mangop” 

Centrul vizează perfecționarea furnizării serviciilor social-medicale adresate tuturor tipurilor de furnizori, parteneri, deținători de interese sau beneficiari direcți, prin intermediul unei platforme virtuale, spre a face posibilă conectarea de oriunde în țară, având drept obiective- cheie: 

  1. Schimbul / împărtășirea de experiență acumulată și de cunoștințe cu aplicabilitate practică, referitoare, în special, la implicațiile modificărilor intervenite în urma adoptării Legii 100/2024, în vederea reformării sistemului de furnizare integrativă a serviciilor, conforme cu bunele practici UE, jaloanelor și recomandărilor PNRR.
  1. Familiarizarea cu inovațiile tehnologice și de tip societal în favoarea sa în beneficiul furnizării calității serviciilor, ca și a perfecționării practicilor în ambele domenii de interes care în practică se întrepătrund: îngrijiri medicale, ajutor gospodăresc, asistență permanentă de la distanță persoanelor afiliate la platforma Asociației.
  1. Întărirea legăturilor/ inter-conectărilor între furnizori, partenerii și colaboratorii acestora, aparținători și reprezentanților societății civile implicați în procesul de monitorizare / evaluare paralelă a nivelului performanței serviciilor destiante beneficiarilor, conform noului model european în domeniu.

START Campaniei Naționale

de conștientizare și strângere de fonduri, atragere și încheiere de parteneriate
în beneficiul transformării pozitive a sistemului de furnizare integrativă a serviciilor sociale și medicale

Adoptarea modificărilor la Legea 100/2024 constituie un pas promițător alături de sprijinul metodologic și financiar pus la dispoziție României prin PNRR. Greul însă abia de acum încolo începe, în sensul că implementarea cu succes a noilor cerințe și recomandări, precum și înăsprirea penalităților adresate celor ce nu respectă întrutotul standardele de calitate în furnizarea asistenței social-medicale, depinde de gradul de deschidere, profesionalizare, implicare și de cooperare între toți cei motivați.

Oferta noastră
Prin parteneriatul în vigoare între Asociația ”Maria de Mangop”, Cabinetul Asociat CNASR de Asistență Socială ”Elena BRÂNZEA” și Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (platformă educațională fondată în 2012 cu amabilul sprijin al Academiei Române), inițiatorii se consacră integral derulării unei campanii de conștientizare și strângere de fonduri, atragere și încheiere de parteneriate în beneficiul transformării pozitive a sistemului de furnizare integrativă a serviciilor sociale și medicale. 

Optați pentru categoria-țintă vizată: 

Opțiuni

Furnizori de servicii

Aceștia sunt în mod deosebit implicați în transpunerea în practică a noii legislații, sporirea standardelor de calitate de atins până la 90% din gama serviciilor furnizate și în formarea / actualizarea informațiilor și cunoștințelor strict utile, atât lor, cât și echipelor de coordonare / executive ale centrelor în cauză.

1) Documentație și sprijin aferent privind conceperea, înființarea, licențierea / re-licențierea / acreditarea periodică a centrelor social-medicale, în strânsă legatură cu noile rigori ale Legii 100/2024 și cu alte reglementări oficiale și proceduri corelate acestora.

2) Însușirea capacităților și abilităților manageriale referitoare la transformarea vechiului sistem de furnizare asimilat SRL-urilor înspre formatul de furnizare non-profit de tip ONG, precum și ghidajul adecvat privind rentabilizarea raportului costuri-beneficii (ROI) și, în paralel, a respectării standardelor de calitate și creșterii satisfacției beneficiarilor privind serviciile furnizate.

3) Consilierea privind măsurile de adaptare a sistemului de înființare-funcționare a serviciilor în stransă corelație cu noul cadru de asigurare a calității prestațiilor prin  parteneriate cu așezămintele confesiunilor religioase / alte ONG-uri relevante, precum și în relația cu donatorii/ confederațiile europene/ naționale, implicate în reformarea eficientă și profitabilă a întregului cadru de implementare a serviciilor în cadrul comunitatii.

Donatori / parteneri

Aceștia sunt cei care sprijină performanța în furnizarea integrativă a serviciilor medical-sociale în sistem inter-generational precum si holistic-integrativ. Prima sesiune de consiliere este oferită în sistem de gratuitate.

1) Pregătirea comunicării și reuniunilor consultative între furnizori și parteneri / donatori, în vederea maximizării obicetivelor comune în spiritul noii culturi a Sustenabilității și Rezilientei – CSR și a ridicării standardelor/ atractivității centrelor social-medicale, indiferent de sub-domeniul de aplicabilitate al acestora: centre pentru vârstnici, cantine sociale, adăposturi și locuințe sociale, alte mecanisme și ”centre de suport” dedicate grupurilor vulnerabile, inclusiv copii și adolescenți care urmează terapii alternative (ABBA, Down John, autism etc.), pacienți în stare de necesitate a primirii de îngrijiri paleative.

2) Concordarea obiectivelor în scopul constituirii rețelelor /alianțelor cu alte grupuri de interese, orientate atât spre obținerea beneficiilor-cheie referitoare la sporirea calității îngrijirilor medical-sociale, cât și a condițiilor de implementare, a gamei de consiliere psihologică/ psihiatrică, a perfectării aranjamentelor parteneriale în favoarea îndeplinirii obiectivelor sau scopurilor comune ale calității serviciilor oferite.

3) Generarea unui nou cadru etic-deontologic și a alternativelor cultural-recreaționale, dedicate obținerii unei maximizări a Stării de Bine a grupurilor de beneficiari direcți, cât și a sporirii responsabilizării sociale – CSR.

Decidenți-cheie, profesioniști și practicieni

Aceștia sunt conectați la procesul de reformare sistemică a cadrului legislativ procedural și a performativității mecanismelor de aplicare / evaluare.

1) Convingerea reprezentanților decidenților de a disponibiliza acee resurse adaptate – financiare, materiale, educaționale, etice -, apte să accelereze formarea / antrenarea profesioniștilor, practicanților în vederea unei cariere în domeniu și la transferarea flexibilă a bunelor practici europene în beneficiul propriei perfecționări profesionale, dar și a calității integrative a serviciilor prin interacțiunea / valoarea adaugată a fiecăruia.

2) Adaptarea nuanțată în raport cu studiile de caz / bune practici relevante, exigențele și transformarile în curs, menite să ghideze și să coaguleze în timp util valorizarea contribuțiilor respective, ca și adecvarea la comportamentul corporativ și inovativ al noilor tehnologii adoptate și eficient utilizate.

3) Utilizarea metodelor adecvate privind cresterea interacțiunii și sinergiilor esențiale cu grupurile deținătorilor de interese, în special ale susținătorilor și partenerilor de finanțare/ media, concepute în așa mod încat să valorizeze deplin beneficiile brandului, creșterea reputației organizaționale, transpunerea egalității de șanse între femei și bărbați, echilibrarea vieții profesionale cu aceea privată, consolidarea angajamentelor de tip etic și existențial ale comunităților implicate.

IMPORTANT: Prima sesiune de consiliere este oferită în sistem de gratuitate,  urmând ca serviciile ulterioare să fie disponibile, ca și sprijinul prin consiliere, exclusiv membrilor afiliați pe baza de completării Formular de înscriere gratuită.

Sesiunea de consiliere durează 30 de minute live sau prin telefon/whatsapp, în funcție de agenda și locația solicitanților/membrilor.

Formatul, conținutul tematic, practic/instructiv al următoarelor sesiuni face obiectul agreerii unei Acord de Parteneriat cu entitățile motivate, în functie de provocările, exigențele și prioritățile de soluționat ale fiecărui membru sau entități doritoare în parte.

Centrul de Consiliere și Sprijin în favoarea optimizării serviciilor integrate social-medicale ”Maria de Mangop”  se dedică integral membrilor afiliați, cu ferma convingere că numai împreună poate fi generat, de la firul ierbii, noul cadru asociativ-procedural și de antrenare a competențelor transversale/ abilităților necesare. În paralel, sunt vizate și creșterea stimei de sine, respectabilitatea și conștientizarea ponderii acestor tipuri de servicii, precum și, de cealaltă parte, a  empatiei, solidarizării și simțământului datoriei împlinite din partea slujitorilor devotați ai acestor nobile cauze.

Beneficii de bază ale membrilor afiliați: 

1. Posibilitatea solicitării primirii de informații exclusive, utile, prin Buletinul Informativ bilunar – sinteză pe înțelesul tuturor a orientărilor și bunelor practici din România și din alte state sau societăți mai avansate în aceste domenii înrudite.

2. Conectarea ghidată a membrilor cu zona decidenților / liderilor din sistemul de ocrotire social-medicală, influencer-ilor și profesioniștilor spre a-și consolida în mod reciproc raporturi de cooperare cu ”valoare adăugată” prin Networking Hub – integrator al nevoilor / solicitărilor beneficiarilor cu oferta furnizorilor.

3. Șansa inițierii practice în principalele direcții de intervenție / sprijin: îngrijire la domiciliu, ajutor de tip administrativ-gospodăresc, soluționarea nevoilor personalizate ale grupurilor mai vulnerabile / tuturor persoanelor mature. În plus, ghidarea noilor membri din rândul beneficiarilor de servicii și aparținătorilor acestora asupra avantajelor ofertei privind pensionarea, îngrijirea specializată și cazarea adecvată, îndeosebi a persoanelor vârstnice și a tinerilor post-instituționalizați.

4. Prin blogul specializat al Asociației, promovarea exemplelor pozitive / învățămintele extrase puse la dispoziție celor interesați de experții sau liderii din domeniul social-medical.

5. Anticiparea diverselor evenimente de promovare, competiții, schimburi de experiențe și bune practici, prezentarea de noi soluții / tehnologii inovative.

Care sunt categoriile de profesioniști, organizații sau persoane ce se pot bucura de oferta noastră:
– Cadrele facultăților de asistență socială, psihologie și medicină;
– Asociațiile profesionale de profil și alte ONG-uri furnizoare de servicii în domeniu;
– Organizațiile filantropice, donatori diverși și investitori în domeniu;
– Reprezentanții administrației publice locale care se ocupă de coordonarea serviciilor de asistență social-medicală la nivel local/județean;
– Consultanți colaboratori în conexiune directă cu domeniile vizate.

Componența Grupului de experți/

consultanți științifici și traineri: 

– Prof. univ. dr. habil. Eric GILDER – Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu
– Psiholog drd. Gabriel BULBOACĂ
– Prof. univ. dr. habil Ion IFRIM – Institutul de Cercetări Juridice – Academia Română
– Prof. Sandu ZAMFIRESCU – Mentor / Trainer Clubul Oamenilor de Caracter
– Prof. univ. dr. Georgeta GHEȚE DĂNĂU – formator ANC / Președinte CINAQ
– Prof. Emerit  Teclu CODREȘI  – Acțiunea Ecologică Română 
– Consilier filosofic-spiritual Mihai DIMA, M.A.  
– Flaviu POP – consultant HR, Leges.ro Timișoara
– Conf. dr. univ. Gabriela DAVID – economist UVVG   
__________________________________________________        
Coordonator General: Prof. Asoc. Sever AVRAM

Serviciile propuse de noi sunt la cel mai bun raport costuri-calitate-timp și negociabile cu fiecare organizație/solicitant în parte.
Întâlnirea ce urmează a fi stabilită este destinată punerii de acord asupra acestor componente și nu presupune costuri din partea solicitanților.

Noi înțelegem provocările unice cu care se confruntă persoanele în vârstă și familiile lor, de aceea oferim servicii excepționale,  adaptate nevoilor individuale ale fiecăruia.

Copyright © 2024