Cabinet Asociat CNASR

Asistență Socială

Elena BRÂNZEA

Cu o experiență de peste 7 ani în spate, acoperim în regim fizic, la distanță sau hibrid toate tipurile de solicitări și sprijin, fiind deopotrivă deplin dedicați, atât furnizorilor/partenerilor de servicii sociale, cât și persoanelor fizice – beneficiari și aparținători ai acestora.

Oportunitate de ascensiune profesională prin implicarea în noul sistem de FURNIZARE INTEGRATĂ a serviciilor social-medicale

Recent, începând cu aprilie 2024, s-au adus substanțiale modificări nu doar Legii 100, referitoare la furnizarea serviciilor de asistență socială și medicală, ci și s-a dat undă verde înființării și operaționalizării a peste 2000 de centre de servicii comunitare integrate (SCI), prin finanțările provenite în principal în cadrul PNRR pe teritoriul întregii țări.

Acest proces presupune nu doar înăsprirea legislației și a penalităților furnizorilor celor care nu respectă minim 90% din standardele UE de calitate, în special consacrate vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități, ci și o formare, în paralel, aferentă noii abordări integrativ-holistice a oferirii acestor servicii, în special a licențierii, relicențierii și conformării centrelor la noile cerințe sporite din unghi de vedere calitativ, începând cu centrele de îngrijiri la domiciliu și cantinele sociale, până la parteneriatele cu acele culte religioase care coordonează noua rețea de centre social-medicale.

În prima parte, care se va desfășura în a doua jumătate a anului 2024, printr-o paletă de participare la acțiuni și evenimente cu caracter favorabil promovării noii abordări a serviciilor de asistență integrată social-medicală, sub auspiciile Asociației Maria de Mangop, ca partener în regim de voluntariat, cei interesați au ocazia să conștientizeze și să contribuie și personal la modernizarea și perfecționarea cadrului parteneriat extins, inclusiv în acțiuni de networking, advocacy, fundraising și campanii PR-media, în care pot fi implicate, direct sau indirect, actuale sau viitoare unități cu specific de furnizori de servicii sociale/medicale.

În cea de-a doua componentă, vor fi selectați participanții ce se vor putea bucura de un pachet complet incluzând mentorizare, consiliere și adaptare personalizată în contexte practice adecvate, impuse în mod expres prin noua legislație și prin obiectivele promovate de CNASR, ca etapă preliminară de supervizare înainte de a primi dreptul de liberă practică în cadrul centrelor de servicii integrate sau în orice alte instituții cu obiective și specific similare din întreaga țară.   

În baza parteneriatului articulat în timp cu Catedra Internațională Onorifică ”Jean-Bart” CIO-SUERD (fondată în 2012 cu amabilul sprijin al Academiei Române), precum și cu rețeaua Comunităților Locale Riverane Dunării, creată la inițiativa EUROLINK-House of Europe, Cabinetul Asociat CNASR de Asistență Socială ”Brânzea Elena” în colaborare cu Asociația Maria de Mangop au bucuria să anunțe selectarea cabinetului în cadrul programului național de supervizare demarat și coordonat de CNSAR.

Acest demers este conceput să continue în mod inovativ, unitar și coherent campania națională inițiată în cursul crizei pandemice, atunci când au demarat și strădaniile de ridicare a nivelului de exigențe și de empatie din partea practicienilor în acest dificil dar vital domeniu al ocrotirii sociale și medicale.

În același context, CIO-SUERD ”Jean Bart” a declanșat programul complex dedicat celor motivați să devină Experți UE în Managementul Serviciilor Comunitare Integrate de Asistență Socială & Medicală.

Cum ne aflăm într-un moment mai favorabil al transpunerii noilor reglementări în practică prin transformarea proactivă în servicii non-profit a întregii rețele integrate de servicii social-medicale, absolvenții în curs sau recenți ai facultăților de profil sau a altor stadii de training în domeniul social și sanitar sunt invitați să profite de oportunitatea oferită de noi în vederea unei cariere de succes la nivel național, european și internațional.

Înscrierile sunt deschise, atât pentru aspiranții la o carieră în acest domeniu disciplinar, cât și la programul CIO-SUERD și vă recomandăm ca în prealabil să consultați siteul programului.

Informații și expresii de interes/înscrieri:
ciosuerd@gmail.com; 0723.670.987

 

Noi înțelegem provocările unice cu care se confruntă persoanele în vârstă și familiile lor, de aceea oferim servicii excepționale,  adaptate nevoilor individuale ale fiecăruia.

Copyright © 2024