Prin modificarea legislației în domeniul asistenței asistenței sociale, inițiatorii consideră că de acum înaine entitățile furnizoare și beneficiarii se vor putea bucura de simplificarea multora dintre proceduri, dar vor trebui să contribuie la consolidarea funcțiilor de control în teren, dobândită în mod suplimentar de inspectorii de specialitate.

În același cadru, se reglementează c încheierea contractelor de voluntariat să nu ajungă să disimuleze activități remunerabile, cât și neînregistrarea contractelor de voluntariat (Registrul de Voluntari), precum și absența clauzelor obigatorii din cadrul contractului de voluntariat.

Din perspectiva Ministerului Muncii, dar și a Parlamentului, care a modificat în aprilie 2024 Legea 100, completând-o cu noi modificări la Legea Asistenței Sociale, s-ar fi creat deja premisele unei reforme a furnizării acestor servicii, inclusiv în conformitate cu recomandările și cerințele incluse în PNRR. În cele ce urmează, vom sintetiza și comenta pe scurt cele mai relevante transformări aduse acestei legi.

 1. Organizațiilor furnizoare li se cere prin lege să aloce minimum 90% din veniturile realizate scopului sau obiectivului social asumat statutar și deontologic.
 2. Aceste entități, fiind de tip non-profit, nu vor mai fi prevăzute cu cod CAEN, ci doar cu tipuri de activități prevăzute. Activitatea de furnizare a serviciilor sociale este reglementată prin ”Codul Serviciului Social”, asumat în scris, în statut, ca activitate principală, de exemplu, îngrijirea persoanelor vulnerabile.
 3. Furnizorii își asumă și dreptul expres, menționat de lege, referitor la monitorizarea activităților de asistență social=medicală. ONG-ul este îndreptățit prin noua lege să denunțe orice abateri, nereguli sau abuzuri constatate în domeniul serviciilor sociale din oricare alte zone sau centre ar proven, să se autosesize la timp și să coopereze spre a preveni încălcările legislației în domeniu.
 4. Organizațiile au latitudinea să încheie protocoale cu ministerele de resort, ca de ex. Ministerul Muncii, Ministerul Familie, Ministerul Tineretului, în vederea unei îmbunătățiri generale a aplicării standardelor de calitate.
 5. In plus, ONG-urile au dreptul să constate și să sesizeze autorităților de coordonare și control situațiile care impun încetarea sau rezilierea autorizațiilor de funcționare ale centrelor sociale care se pot doveni că nu respectă pe deplin legislația și obligațiile ausmate.
 6. Prin Regulamentul de Ordine Interioară, furnizorul își asumă obligația de a consemna și de a păstra registrul contractelor de voluntariat și tipul activității în care voluntarii au fost sau vor fi implicați, după caz. Totodată, centrul își asumă nu doar obligația de a deține licența de funcționare privind furnizarea serviciilor sociale, ci și acoperirea prejudiciilor survenite eventual sau potențial după momentul emiterii deciziei de retragere a licenței, întrucât se asumă că acestea constituie infracțiununi aferente Codului Penal.
 7. Furnizorul de servicii declară că este de acord și aplică în mod practic înscrierea în Registrul Național de evidență al persoanelor beneficiare de servicii sociale, menționându-se sumele primite din partea autorităților publice drept subvenție.
 8. Furnizorul de servicii este acela care asigură participarea periodică a personalului la cursuri de specializare profesională, în special pe teme precum: drepturile fundamentale ale omului, riscurile de abuz sau neglijență, orice formă de discriminare sau tratamente inumane/degradante, etc.
 9. În cazul persoanelor vârstnice, noua legislație pretinde să fie integral puse în aplicare drepturile specifie persoanelor vârstnice, prevăzute prin Legea 17, precum combaterea abuzului și neglijării, absența consimțământului, asigurarea formării profesionale a personalului care lucrează cu persoane vârstnice (asistenții sociali, împreună cu polițiștii).
 10. În situația îngrijirilor la domiciliu, să se facă doar în baza unui contract de prestări servicii, personalizat și avizat în mod corespunzător.
 11. De asemenea, furnizorul este obligat prin Compartimentul de Asistență Socială să asiste beneficiarii în raport cu autoritățile tutelare în cadrul procedurilor de încheiere a actelor de proprietate sau a contractelor de închiriere/comodat.

Sursa: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/281934

În urmă deja cu 2 ani, în beneficiul aplicării rapide și eficiente în practică a cerințelor și recomandărilor din cadrul PNRR, am inițiat o campanie națională de sprijin adresată prin DGASPC-uri, în principal, către toți furnizorii/practicienii de servicii social-medicale.

După adoptarea noii legislații, în urma fenomenului social investigat de media sub numele ”Azilele Groazei”, prevederile actuale au înăsprit substanțial condițiile de acordare a licențierii, de monitorizare a standardelor și de administrare a penalităților către furnizorii ce nu se conformează 100% noilor standarde interne și de parteneriere în sistem nonprofit cu cultele religioase și cu ONG-urile relevante, destinate să preia treptat coordonarea metodologică și cheltuirea mai transparentă a finanțărilor, atât din bugetul național, cât și din fondurile PNRR, structurale, norvegiene, elvețiene etc.

Pachet de Servicii de Consiliere:
În baza experienței și networking-ului articulat la nivelul mai multor județe și entități de profil din țară, Cabinetul Asociat CNASR de Asistență Socială ”Elena BRÂNZEA” a lansat noul Pachet de Servicii de Consiliere, oferit prealabil înființării sau actualizării / transformării activității centrelor de profil, inclusiv a celor de tip socio-medical, adaptat cât mai flexibil atât nevoilor furnizorilor, cât și așteptărilor aparținătorilor și beneficiarilor de toate vârstele, îndeosebi al celor din mediile vulnerabile, persoanelor cu dizabilități și vârstnice.

Acesta conține componente-cheie, precum:

 1. Pre-evaluarea nevoilor scontate;
 2. Stabilirea și punerea în aplicare a Planului de Acțiune pregătitor;
 3. Revizuirea documentației necesare;
 4. Sprijinirea demersurilor privind Planul de Acțiune aferent procesului de licențiere;
 5. Consiliere specializată destinată Planului de Optimizare a proceselor;
 6. Punerea la dispoziție a ghidajului și modelelor orientative;
 7. Conceperea Planului de Promovare (în special online), Marketing, Networking & Advocacy, Parteneriate Strategice.

Aceste servicii sunt oferite la cel mai bun raport costuri-timp-calitate și sunt în mod personalizat negociate la cerere.

Informații suplimentare: https://ocrotiresociala.eu/noutati/

Întrevederea între IPS Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului și Arhiepiscopul Sibiului cu Ministrul Muncii Simona Bucura Oprescu a avut recent loc la Sibiu, tema principală fiind stadiul în cre se află reforma din domeniul asistenței sociale și al dezvoltării serviciilor destinate persoanelor vulnerabile.

În articolul publicat, Sibiul este considerat un ”model de incluziune”, aici existând o biserică destinată persoanelor cu deficiențe de auz. Anticipând transformările aflate în curs privind preluarea de către cultele religioase a coordonării cât mai multor centre de asistență social-medicală, Ministrul a detaliat, în cadrul întâlnirii, ”posibilitățile de finanțare care pot fi accessate” prin reforma legislativă adoptată, având drept pilon central principiul ”finanțarea urmează beneficiarii”. Aceasta se preconizează că va permite unui număr de 2000 de comunități rurale cu acces redus la servicii sociale să-și deschidă propriile ”servicii comunitare integrate”, implicându-i deopotrivă pe îngrijitori, asistenții sociali, medicali, mediatori, elevi etc. Va fi finanțată construcția a 30 de noi centre pentru vârstnici sau persoane cu dizabilități prin intermediul programului POIDS – PNRR.

Patriarhia Română și Ministerul Muncii au în vedere și îngrijirea de lungă durată, cât și alte programe și proiecte sociale consacrate categoriilor dezavantajate.

Sursa: https://www.gandul.ro/actualitate/reforma-din-asistenta-sociala-analizata-de-catre-ministrul-muncii-si-mitropolitul-ardealului-20182623

În ajunul deschiderii a noi 2000 de centre de servicii comunitare integrate, semnalăm oportunitatea de certificare ca ”Expert UE în Managementul Serviciilor Comunitare Integrate de Asistență Socială & Medicală”, prin cursul online oferit de CIO-SUERD.

Persoanelor motivate să se implice și să-și dezvolte în continuare cariera profesională în cadrul noilor centre de servicii integrate social-medicale, li se recomandă să consulte și să ia parte la noua serie a programului ”Expert UE în Managementul Serviciilor Comunitare Integrate de Asistență Socială & Medicală”, sesiunea aprilie 2024.

În acest sens, programul complet de formare, certificare, recomandare și ghidaj personalizat până la succesul deplin al celor motivați să se implice și să îmbrățișeze o asemenea carieră de viitor, s-a dovedit util și stimulativ pentru reprezentanți profesionali din diverse domenii de competență, inclusiv din management, în vederea alinierii flexibile și cât mai rapide la noile standarde impuse de anvergura procesului în curs. Important de menționat este că programul ”Expert UE în Managementul Serviciilor Comunitare Integrate de Asistență Socială & Medicală” a fost și va fi și în viitor accesibil în format online, hibrid sau chiar live, în funcție de disponibilitatea și specificul nevoilor noilor grupe de cursanți. Structura urmează riguros sistemul ”lifelong learning” (învățarea pe întreg parcursul vieții) promovat și recomandat atât de UNESCO, cât și de Consiliul UE, inclus acum și în noua Lege a Educației nr 199/2023.

Cursurile se desfășoară online în perioada lunilor mai – iunie 2024, incluzând ore de curs plus consiliere personalizată live sau online (la cerere), prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în mod flexibil. Participanții primesc, în urma evaluării finale, Certificat de Absolvire cu Anexa detaliată incluzând competențele și abilitățile vizate și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internaționala Onorifică „Jean Bart” CIO-SUERD, al cărei Coordonator Științific este Prof. univ. dr. habil Eric GILDER. De asemenea, programul se bucură de colaborarea inițiată cu Cabinetul Asociat CNASR Asistență Socială ”Elena BRÂNZEA”, precum și Asociația ”Maria de Mangop”.

Detalii suplimentare și înscrieri: https://ciosuerd.houseofeurope.ro/expert-ue-in-managementul-serviciilor-comunitare-integrate-de-asistenta-sociala/