OPORTUNITATE UNICAT pentru prima dată în format online, la nivelul întregii țări, ca și în România oferită îndeosebi furnizorilor de servicii sociale care necesită adaptarea la noua legislație în domeniul asistenței social medicale, cât și aparținătorilor care caută să aleagă cea mai bună variantă de centru social pentru membrii familiei lor:

”Conectarea ghidată a membrilor cu zona decidenților / liderilor din sistemul de ocrotire social-medicală, influencer-ilor și profesioniștilor spre a-și consolida în mod reciproc raporturi de cooperare cu ”valoare adăugată” prin Networking Hub – integrator al nevoilor / solicitărilor beneficiarilor cu oferta furnizorilor.3. Șansa inițierii practice în principalele direcții de intervenție / sprijin: îngrijire la domiciliu, ajutor de tip administrativ-gospodăresc, soluționarea nevoilor personalizate ale grupurilor mai vulnerabile / tuturor persoanelor mature. În plus, ghidarea noilor membri din rândul beneficiarilor de servicii și aparținătorilor acestora asupra avantajelor ofertei privind pensionarea, îngrijirea specializată și cazarea adecvată, îndeosebi a persoanelor vârstnice și a tinerilor post-instituționalizați.”

Mai multe informații: https://ocrotiresociala.eu/centru-sprijin-servicii-integrate-mariademangop/

Urmând îndeaproape noile tendințe și recomandări din UE, prevăzute și în cadrul PNRR, în vederea prevenirii și reducerii abandonului școlar, dar și a situației de însingurare și a sentimentului de inutilitate cu care se confruntă vârstnicii, Fundația Regală Margareta a României a inițiat încă din anul 2015 programul complementar de educație inter-generațională, bazat pe colaborarea între generații, pe transferul de cunoștințe, valori și experiențe, precum și pe nevoia tinerilor/copiilor de a se inspira din modele pozitive, inclusiv pe dorina seniorilor de a se menține activi și relevanți în comunitate.

Astfel, în cursul anului 2023, programul respectiv intitulat ”Centrele Generații”, derulat în parteneriat cu Fundația Bosch România, a fost accesibil în cadrul centrelor operate de Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic în Blaj, Fundația Creștină Diakonia în Bonțida, Asociația Stern der Hoffnung în Buziaș, Asociația Something New din Dezmir și Fundația Sfântul Dimitrie din sectorul 2, București.

În materialele de presă se menționează că acest program va continua și în perioada următoare în baza bunelor practici deja acumulate.

Mai multe informații: https://intergenerational.ro/noutati/expozitiile-generatii-un-periplu-fotografic-al-educatiei-intergenerationale-in-5-comunitati-din-romania-de-ziua-mondiala-a-educatiei/

De 26 de ani, s-a încetățenit o interesantă tradiție care permite organizației inițiatoare Salvați Copiii – România să activeze o rețea de grădinițe estivale, precum și o școală mobilă, destinată să ajungă în special la copiii cu un cces redus sau chiar inexistent la educație, care locuiesc în zone izolate sau în comunități grav afectate de sărăcie.

Acest program a fost conceput în vederea reducerea fenomenului de abandon școlar care afectează estimativ 16% dintre copiii de vârstă gimnazială și 25% dintre cei de vârstă liceală.

Pe de altă parte, este de menționat că în România doar 75% dintre copiii de vârstă preșcolară sunt înscriși, în medie, la grădiniță, cu mult sub media UE de peste 93%. Aceasta face cu atât mai utilă extensia acestui program către 1500 de copii din județe selectate de pe întreg teritoriul țării.

Sursa: https://www.zi-de-zi.ro/2024/07/09/salvati-copiii-romania-copiii-din-mures-inclusi-in-programe-educative-si-in-gradinite-estivale/

Mulțumită unui grant oferit de EEA Grants, Primăria Sectorului 6 în parteneriat și cu sprijinul Fundației ESTUAR, au reușit să pună în practică un program gratuit care furnizează asistență medicală persoanelor din toate sectoarele Municipiului București care au atins vârsta legală de pensionare, prin centrul de sănătate Sfântul Nectarie. Programul se intitulează SAFE – Sănătate, Accesibilitate, Facilitate, Educație – și oferă servicii medicale gratuite extrem de variate, de la consultații medicale de specialitate în medicina internă, până la radiografii gratuite și accesul la aparatură modernă pentru screening. În curând, cabinetul de radiologie va fi dotat cu un mamograf digital pe bază de tomosinteză, pus gratuit la dispoziția beneficiarilor.

În acest sens, să mai menționăm doar că peste 4380 de persoane au beneficiat deja de acest program, dintre care 420 persoane sunt de etnie romă. Există și un număr de apel gratuit 021.9970.

Mai multe informații: https://www.asistentasociala6.ro/noutati/programul-safe-viata-sanatoasa-040724

Conform HG 598/2024, salariul asistenților personali, care se ocupă de persoane cu handicap grav, se majorează de la 3300 lei la 3700 lei brut, începând cu data de 1 iulie 2024. În acest mod, din luna iulie 2024, asistenții personali vor fi salarizați la nievlul salariului de bază minim pe țară.

Pentru persoanele cu dizabilități, indemnizația lunară se majorează și ea cu 277 lei, cuantumul acesteia devenind egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0. Achitarea indemnizației lunare va fi asigurată de către primăriile în a căror rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap grav. În plus, autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare finanțării acestei salarizări precum și a altor drepturi cuvenite asistenților personali.

Sursa: https://dasdeva.ro/index.php/informatii_publice/anunt/512

Luând în considerare clasificarea României în indexul UE ca prezentând unul dintre cele mai înalte grade de violență domestică, noul centru constituit de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București furnizează suport pentru femeile care se află în situațiile de violență domestică precum și a altor categorii de femei care fac parte din grupuri vulnerabile sau care trec prin situații de dificultate, indiferent de vârstă, nivel de instruire, ocupație, venituri, stare civilă, mediu de proveniență. Printre serviciile oferite putem exemplifica pe cele de consiliere psihologică, socială, atelierele realizate pe teme de interes, împreună cu alți parteneri, facilitarea accesului la diverse servicii, inclusiv servicii de sprijin, ateliere de psihoeducație, dezvoltare personală și ateliere creative.

În cadrul Magazinului Social înființat, beneficiarelor li se oferă gratuit ținute vestimentare rezultate din donațiile cetățenilor necesare femeilor în dificultate sau care sunt în căutarea unui loc de muncă.

Mai multe detalii: https://www.dgas.ro/project/centrul-de-informare-si-sprijin-pentru-femei/

Sub genericul #TrueParticipation, va avea loc în perioada 5-7 septembrie 2024, la Hamburg (Germania), cea de-a șasea ediție a summit-ului global destinat în mod special celor implicați în procesul de adaptare și tranziție la marile schimbări internaționale. La acest eveniment, urmează să ia parte inovatori sociali, lideri din business, decidenți și filantropi, care să exploreze împreună cele mai prioritare teme ale perioadei actuale și de a identifica căile prin care să poată fi construită o societate în care fiecare să poată contribui, participa și angaja în mod activ în ”marea schimbare socială pentru binele tuturor”.

De menționat este că municipalitatea Hamburg are deja o redutabilă tradiție în domeniu, fiind cea care a reușit să adopte Strategia Urbană de Inovare Socială sub genericul Social Entrepreneurship Strategy, drept rezultat al activității a peste 100 de organizații din întreaga lume. Persoanele sub 25 de ani care doresc să ia parte la summit beneficiază de gratuitate pe baza completării unui formular special.

Informații suplimentare: https://community.ashoka.org/en/summit-2024

Recent, organizatorii anuali ai acestui eveniment la nivel european, au decis să celebreze în acest an cele mai remarcabile inițiative și practici inovative în domeniul serviciilor sociale de-a lungul întregii Europe și dincolo de frontierele acesteia. Tema aleasă se referă la ”Promovarea Comunităților Incuzive” care să reliefeze importanța valorilor legate de angajamentul civic, diversitate și accesibilitate în făurirea comunităților în care fiecare persoană să se poată simți pusă în valoare. În mod deosebit, serviciile sociale joacă un rol central în satisfacerea nevoilor grupurilor vulnerabile de populație, ameliorarea calității vieții, abordarea temelor legate de sărăcie, inegalitate și excluziune socială.

Termenul prevăzut pentru candidatură a fost stabilit pe 12 iulie, iar ceremonia propriu-zisă de premiere va avea loc în perioada 4-5 noiembrie 2024, la Lisabona. Printre categoriile răsplătite se situează livrarea serviciilor, sprijinul acordat forței de muncă, practicile colaborative, cercetare și evaluare, transformarea digitală etc.

Sursa: https://www.esn-eu.org/news/shaping-inclusive-community-building-2024-social-services-awards

Compania britanică Vambrace, reputată pentru infrastructura de securitate cibenetică pusă la dispoziția mediului de afaceri, a decis să lucreze și împreună cu organizațiile caritative și de ocrotire socială care să ofere sprijin îmbunătățirii rezilienței cibernetice și furnizări ide suport organizațiilor care aspiră să-și dezvolte strategii puternice de securitate cibernetică.
Conform portalului Digital Care Hub, catalizator al tehnologiilor inovative de avangardă în domeniul securității cibernetice, anul trecut serviciile oferite de compania Vembrace s-au referit la beneficii-cheie și la rezultate care au avut drept țintă domeniul filantropic.

Astfel, Vambrace a introdus un pachet gratuit de protecție contra atacurilor cibernetice, modelat în mod specific pe profilul organizațiilor de furnizare a asistenței sociale. Acesta include, de pildă, servicii precum security score card (pre-evaluarea gradului de siguranță cibernetică), training personalizat în securitate cibernetică, incluzând și simularea de tip phishing, analiza decalajelor care să permită elaborarea planului de răspuns la incidente cibernetice și scanarea vulnerabilităților.

Sursa: https://www.digitalcarehub.co.uk/free-cyber-security-packages-for-social-care/